Osprzęt do linii napowietrznych

Firma Henk-EL z siedzibą w województwie łódzkim produkuje profesjonalny osprzęt do linii napowietrznych. Linie elektroenergetyczne napowietrzne to linie przesyłowe służące do przekazywania energii elektrycznej. Są rozmieszczenie na rozległych obszarach, co naraża je na niekorzystne oddziaływanie różnych czynników atmosferycznych i środowiskowych, dlatego przy projektowaniu linii napowietrznych należy zadbać o to, żeby ich konstrukcja była odpowiednio chroniona. Liniom wysokiego napięcia nie zagrażają pioruny, albowiem są one wyposażone w osprzęt do ochrony odgromowej, który chroni je przed zaprószeniami ognia i pożarami.

 

Osprzęt do linii kablowych

Linie kablowe są rzadziej używane niż linie napowietrzne, ale ich stosowane w wielu przypadkach jest nieodzowne. Właśnie dla firm z branży elektroenergetycznej, borykających się z takimi wyzwaniami, przygotowaliśmy ofertę dotyczącą osprzętu do linii kablowych. Takie sytuacje występują wtedy, gdy przekaz energii elektrycznej przy pomocy linii napowietrznych jest wykluczony ze względu na występowanie na danym obszarze pyłów i substancji żrących albo jeśli ich przeprowadzenie jest uniemożliwione z powodu dużego zagęszczenia budynków mieszkalnych na danym obszarze lub obecności zbiorników wodnych. Taki rodzaj linii stosuje się również, gdy w przyszłości planowany jest zwiększony pobór energii, ponieważ doinstalowanie kabla jest mniej problematyczne niż skomplikowany proces modyfikacji linii napowietrznych.

 

Produkty do instalacji linii przesyłowych

Wśród produktów z kategorii osprzętu do linii kablowych i napowietrznych, znajdziesz w naszej ofercie na przykład:

  • śruby: kabłąkowo–wieszakową, montażową kompletną, dwugwintową kompletną i hakową;
  • obejmy do rur i rur z gumą;
  • osłonę izolacyjną zacisku;
  • uchwyt rury płaski;
  • wspornik mocowany taśmą;
  • podstawę mocującą;
  • oraz wiele innych.

 

Zobacz katalog